Σοφία Β. Μπακογιάννη

Δρ. Σοφία Μπακογιάννη

Η Δρ. Σοφία Μπακογιάννη είναι Αρχαιολόγος – Ιστορικός Τέχνης στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Έχει λάβει πτυχίο Αρχαιολογίας και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ιστορία της Τέχνης (M.A.) από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι, επίσης, κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, έναν στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (M.A.) και έναν στις Σπουδές στην Εκπαίδευση (M.Ed.). Είναι κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών στα “Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα” από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ο τίτλος της Διδακτορικής της Διατριβής είναι: “Understanding Museum Social Media” (Κατανοώντας τις εμπειρίες στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Μουσείων) και πραγματεύεται τις εμπειρίες των χρηστών των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης κατά την αλληλεπίδρασή τους με τα μουσεία στο Facebook, το Instagram και το Twitter.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα καλύπτουν θέματα, όπως: η ιστορία της τέχνης και η σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία, οι ψηφιακές εφαρμογές σε μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς, η πολιτιστική κληρονομιά και η διαχείρισή της, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μουσείων και οι έρευνες κοινού πολιτιστικών οργανισμών.

Έχει εργαστεί ως ερευνήτρια σε αρκετά συγχρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής της εργασίας έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά.

Google Scholar page